Ytterligare fall av fruktad dvärgbandmask

Ytterligare ett fall av den fruktade parasiten rävens dvärgbandmask har på kort tid registrerats i prover från Dalarna.

För två veckor sedan rapporterade Svenskjakt.se om att prover tagna från en räv som under förra året sköts i trakterna av Romme i Dalarna, visade sig innehålla dvärgbandmask. Det var det andra positiva provet från området, då samma parasit påträffades i en räv i Borlänge 2011.