Skogsbolag och LRF: Skador av älg för stora – utred jaktlagstiftning

LRF Skogsägarna och Skogsindustrierna har utvärderat de senaste tio åren av älgförvaltning i landet. Under ett seminarium i riksdagen presenterade de resultatet för intresserade ledamöter.

Såväl LRF Skogsägarna som Skogsindustrierna berättar om sin presentation på respektive hemsida. I texterna, som till delar är den samma, framgår att organisationerna anser att det behövs förändringar för att nå målen om betesskador – och att ”Målen nås i stor utsträckning inte, med stora kostnader för samhället, skogsnäringen och enskilda skogsägare som följd.”