Björnstammarna växer – ligger långt över målen: ”För låg avskjutning”

Björnarna blir fler i Gävleborg och Dalarna. Detta trots att länsstyrelsernas mål de senaste åren har varit att sänka björnstammarna i de båda länen.

Nu är resultaten från höstens spillningsinventering klara. Dna-analys av insamlad spillning visar att björnstammarna fortsätter att växa i Gävleborg och Dalarna.