Test: NG-Cloud Camera

Plug and play är det nya inom åtelkamerabranschen. Det ska vara enkelt att komma igång och detta är något som svenska Nordic Gamekeeper verkligen har anammat i sin nya och till 100 % appstyrda åtelkamera. Vi har testat den!

Nordic Gamekeeper är ett svenskt företag som erbjuder innovativa lösningar inom jakt och viltvård. De är kända för sina fjärrstyrda lösningar för foderspridare som används för att locka bort klövvilt och fågel från jordbruksgrödor och hålla stammen på en rimlig nivå.