Snabb vargutveckling i Skåne

Bara familjegrupper räknas då vargreviren summeras. En problematisk metod som innebär att vargstammen snabbt skjuter i höjden vid nyetablering, menar Sven-Olof Sandberg, ordförande i JRF-Skåne.

De slutliga resultaten av den senaste varginventeringen offentliggörs sannolikt under veckan.  Men Jakt & Jägare sammanställde nyligen de befintliga uppgifterna om var det finns flest vargar och hur tätt det är mellan reviren.