Finskt förslag: Klassa skjutbanor som kritisk infrastruktur

Skjutbanorna i Finland är inte bara viktiga för jaktens framtid utan ses som centrala för nationens säkerhet. Nu vill flera myndigheter klassa anläggningarna som ”kritisk infrastruktur”.

Att Finlands skjutbanor är mycket viktiga för själva landets framtid, betonas starkt i ett dokument som den så kallade viltkoncernen, som är namnet på samarbetet mellan jägare och offentliga organ, i Finland nu lägger fram. Dokumentet, som är framåtblickande till 2030, ska diskuteras vid olika träffar i Finland under våren.