Afrikansk svinpest minskar i EU

För första gången minskar de rapporterade fallen av Afrikansk svinpest hos vildsvin i EU. Afrikansk svinpest, ASF, minskar i EU, detta enligt en ny rapport från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA. Detta har Lantbruksnytt rapporterat om.

– Under det senaste decenniet har afrikansk svinpest haft en dramatisk inverkan på grisuppfödningssektorn i EU och fortsätter att störa lokala och regionala ekonomier.