Ukraina tar plats i europeisk jägarorganisation

Vid sitt årliga medlemsmöte som jägarförbundsorganisationen FACE under förra veckan höll i Sofia, Bulgarien, välkomnades en ny medlem.

Det är en jägarorganisation i Ukraina, All-Ukrainian Association of Hunters and Users of Hunting Grounds (UAHHG), som nu välkomnats som fullvärdig medlem i FACE.