Kraschad population – färre smågnagare påverkar andra arter

Populationen med smågnagare har i år kraschat i Norrland, vilket kommer att drabba flera andra arter. Framför allt kommer kraschen att märkas på pärl- och lappugglor, men kommer även att drabba olika rovfåglar och mårddjur som alla kommer att få svårare att hitta föda.

Det menar Frauke Ecke, professor i ekologi och lektor på Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå, som intervjuats av P4 Västernorrland.