Renmarksutredningen följer inte direktiven – inget misslyckande enligt C

Renmarkskommittén överlämnar snart ett delbetänkande till regeringen. De tyngsta frågorna som skulle besvaras av utredningen med Eric M Runesson i spetsen förblir obesvarade. Centerpartiets ledamot i utredningen vill dock inte kalla det för ett misslyckande. 

Den 19 juni är det tänkt att Renmarkskommittén ska justera sitt delbetänkande och därefter överlämna det till landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).