Rapportera in fästingfynd blir enklare

Nu blir det lättare att rapportera fästingfynd till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. SVA samlar in ovanliga och exotiska fästingar för att kartlägga såväl nya arter som fästingburna smittor. Ett nytt verktyg ska förenkla processen.

SVA lanserar i månadsskiftet april/maj tjänsten ”Rapportera fästing”. Den innebär att personer som vill rapportera in ett fynd kan fotografera fästingen och skriva en kort rapport.