Fortsatta problem med vapendirektiv – otydlig skrivning öppnar för tolkningar

En otydlig skrivning i regeringens proposition om EU-s vapendirektiv riskerar att bli ett problem när den nya vapenlagstiftningen ska tolkas. I värsta fall kan skrivningen göra att i stort sett samtliga vapen omfattas av tillståndskrav för löstagbara magasin, varnar Jägareförbundet. På justitiedepartementet ser man inga sådana risker.

De sorger och bedrövelser om omger implementeringen av EU:s vapendirektiv i svensk lagstiftning verkar aldrig ta slut.