Alternativ till blyhagel

I takt med att efterfrågan ökar utvecklas fler alternativ till blyhagel. Numera finns en rad olika metaller och metallkombinationer i hagelpatroner. Men vi är inte framme än, ingen vet hur utbudet av alternativhagelpatroner kommer att förändras.

Allt talar för att hagel av järn, det som vi kallar stål, kommer att bli det naturligaste alternativet till blyhagel. Ett starkt skäl till det är kostnaden per patron, som i runda slängar landar alldeles intill det pris som vi har vant oss vid att betala för blyhagelpatroner.