Blyhagel

Alternativ till blyhagel

I takt med att efterfrågan ökar utvecklas fler alternativ till blyhagel. Numera finns en rad olika metaller och metallkombinationer i hagelpatroner. Men vi är inte framme än, ingen vet hur…

Säg adjö till blyhagel

I praktiken är blyhagel förbjudna i många jaktsituationer sedan den 15 februari i år. Som de nya EU-reglerna om förbud mot blyhagel nära våtmarker är utformade så blir det faktiskt…