Vilda visenter i Sverige – SLU i svaromål

Planerna på att återinföra visenter i svenska skogar har väckt kritik och funderingar. Nu besvarar forskarna bakom projektet de vanligaste frågorna om planerna.

Jakt & Jägare har skrivit om de senaste planerna på att återinföra visenter på ett 1 100 hektar stort område norr om Västerås.

Det är Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och stiftelsen Skogssällskapet som har beslutat att genomföra en förstudie för att testa förutsättningarna.