Treårigt beslut om jakt på renbetesfjäll

Lottningen av småviltsjakt på renbetesfjäll i Jämtlands län försvinner. I ett nytt treårigt beslut har länsstyrelsen valt att förändra systemet och även fastställt en enhetlig kostnad för jaktkort.

Tidigare har beslut om småviltsjakten på renbetesfjäll tagits årligen, men nu gäller samma förutsättningar fram till och med den 15 maj 2026. Med det vill länsstyrelsen ge alla parter förutsägbara regler som gäller över längre tid.