Färre än hälften av skyddsjakterna på varg lyckades

Mindre än hälften av de beslutade skyddsjakterna på varg resulterade i fällda djur, för de andra stora rovdjuren är resultatet betydligt bättre. Det visar färsk statistik från Naturvårdsverket.

Enligt handlingar daterade den 14 april har Naturvårdsverket beslutat att överlämna rätten att fatta beslut om skyddsjakt på björn, lodjur och varg till samtliga länsstyrelser utom den i Gotlands län.