Skyddsjakt på vildsvin kommer ske i Kungsör

Vildsvin har varit ett återkommande problem i Kungsör under många år. Nu meddelar kommunen att en jaktvårdsförening har blivit tilldelade tillgång till all kommunal mark för skyddsjakt på vildsvin.

Skyddsjakten kommer inledas när polisen ger klartecken eftersom det krävs polistillstånd för jakt inom detaljplanelagt område. Skyddsjakt planeras i flera områden i kommunen, med Skillingeområdet som första prioritering.