Länsstyrelse vill stärka skyddet för rovdjurshandläggare

För att minska risken för att rovdjurshandläggare utsätts för hot och trakasserier vill länsstyrelsen i Stockholms län att tjänstemännens skydd ska stärkas.

För ett år sedan tillsatte den dåvarande regeringen en utredning om åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet för våld, hot och trakasserier genom olika författningsändringar.