Jägareförbundets länsförening: Stor oro för älgstammens negativa utveckling

Älgstammen i Uppsala län är inte längre jaktbar på många håll. Det anser Jägareförbundets länsförening. I samband med årsstämma den 13 april enades Jägareförbundet Uppsala län om ett uttalande som här nedan publiceras i sin helhet.

Älgen är inte bara en nationalsymbol för den svenska naturen utan också en viktig art för bland annat biologisk mångfald. Dessutom är älgen en mycket betydelsefull förnyelsebar naturresurs för många människor. De senaste 50 åren har älgen utan tvekan varit vårt viktigaste jaktobjekt för länets cirka 10.000 jägare.