Tätast mellan vargreviren i Örebro län

Fler vargrevir, förtätning och spridning till nya områden är faktorer som präglar vargdebatten. Inom kort meddelas det slutliga resultatet av vinterns inventering, men redan nu har Jakt & Jägare gjort en sammanställning.

Någon gång nästa vecka väntas de slutliga resultaten av den senaste varginventeringen offentliggöras.

Men genom att kombinera de preliminära resultaten från Viltskadecenter med uppgifter från Statistiska centralbyrån, SCB, har Jakt & Jägare redan nu kunnat sammanställa en bild av dagsläget.