Artificiell intelligens utvecklas för viltforskning

Artificiell intelligens, så kallad AI, utvecklas nu för att bidra till viltforskningen. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, ser framför sig en AI som automatiskt känner igen vilda djurarter som är fotograferade med viltkameror.

Bilder från rörelsestyrda viltkameror har på senare år blivit allt viktigare verktyg inom viltforskningen.

Men mängden bilder innebär att ett stort manuellt arbete måste göras för att klassificera vad som finns på fotografierna – artbestämning, helt enkelt.