Slut på skottpengar till skarvjägare

Skottpengarna fick rejäl snurr på skarvjakten och sedan sommaren 2022 har över 8 000 skarvar fällts. Men nu är pengarna slut och Sveriges Organiserade Fiskeguider hoppas på ett tillskott.

Det är Sveriges Organiserade Fiskeguider som betalar 20 kronor för varje fälld skarv, man avsatte 100 000 kronor i sin fiskevårdsfond att dela ut som skottpengar.