Jaktbrott undantagna i lagförslag mot grova våldet

Grova jaktbrott undantas då regeringen föreslår att tvångsmedel som avlyssning och kameraövervakning ska få användas i fler fall. ” Det har funnits en risk för att någon nitisk miljöåklagare hade gått för långt”, säger advokat Sven Severin.

I spåren av den skenande våldsbrottsligheten föreslår regeringen att så kallade hemliga tvångsmedel, som rumsavlyssning och kameraövervakning, ska få användas i fler fall.