Skogsbolagets plötsliga besked – jaktlag förlorade halva marken: ”Vi möts av kalla handen”

Efter 30 år som jaktarrendatorer miste jägarna i Storskärets jaktlag hälften av sin mark. Hastigt, men långt ifrån lustigt, kom i februari förra året ett mejl från skogsbolaget Billerud Korsnäs om att laget var uppsagt från och med jaktårets början. Utan att jägarna fick veta varför.

Några kilometer söder om kärnkraftverket i Forsmark, längs Upplands­kusten, har Storskärets jaktlag arrenderat dryga 1.000 hektar jaktmark. Marken har upplåtits av Billerud Korsnäs, Upplandsstiftelsen och Sveaskog.