Predatorjakt en naturlig del av naturvården – fåglar ska skyddas

På södra Öland har predatorjakten länge varit en viktig del i arbetet med att skydda strandfåglarna och deras bon under häckningstid. Motståndet mot jakt som naturvård minskar även på andra håll, då Länsstyrelsen i Halland tillåter skyddsjakt i våtmarksområden längs kusten.

Hallandsposten berättar om naturområdet Hökafältet i Mellbystrands naturreservat där länsstyrelsen har arbetat med att lägga igen diken för att återskapa grunda vattensamlingar i markerna.