Säsongens sista (?) statusrapport från avslutad varginventering

Säsongens varginventering avslutades den 31 mars. Under vintern har 83 revir som berör Sverige identifierats. 46 av de säkrade vargreviren är så kallade familjegrupper. Sex av familjegrupperna delas med Norge.

Tillkommer gör revirmarkerande vargpar samt revir som Viltskadecenter kallar ”övrig stationär med föryngring”. Det sistnämnda handlar om revir där myndigheterna dokumenterat årsvalpar men däremot inga revirmarkerande föräldradjur.