Nya riktlinjer för skyddsjakt på stora rovdjur

Nu uppdaterar Naturvårdsverket sina riktlinjer för skyddsjakt på stora rovdjur. De nya riktlinjerna tar bland annat fasta på domstolspraxis och fördjupar innebörden av begrepp som ”gynnsam bevarandestatus” och ”annan lämplig lösning”.

– Den stors förändringen mot de ursprungliga riktlinjerna från 2012 är att domstolspraxis och exempel på hur länsstyrelserna tidigare har fattat beslut nu har vävts in i texten, säger Gunilla Ewing Skotnicka, biträdande avdelningschef vid Naturvårdsverket.