Norge utreder sänkta rovdjursstammar

Den norska regeringen har gett Miljødirektoratet i uppdrag att utreda om det bör finnas färre vargar och brunbjörnar i landet. Bakgrunden till uppdraget är regeringsöverenskommelsen mellan Arbeiderpartiet och Senterpartiet, Hurdalsplattformen, från hösten 2021.

I den står bland annat att regeringen ska utreda en minskning av nuvarande beståndsmål för varg och brunbjörn. Målet är att minska belastningen på betesnäringar och lokala samhällen.