Norge utreder sänkta rovdjursstammar

Den norska regeringen har gett Miljødirektoratet i uppdrag att utreda om det bör finnas färre vargar och brunbjörnar i landet. Bakgrunden till uppdraget är regeringsöverenskommelsen mellan Arbeiderpartiet och Senterpartiet, Hurdalsplattformen, från hösten 2021.

I den står bland annat att regeringen ska utreda en minskning av nuvarande beståndsmål för varg och brunbjörn. Målet är att minska belastningen på betesnäringar och lokala samhällen.

Läs hela artikeln här…