Lugnt i Homna efter att två vargar skjutits

Skyddsjakten på två vargar gav önskad effekt i hälsingebyn Homna med omnejd. Den tredje närgångna vargen har inte visat sig nära bebyggelse och djurhagar.

Det var under hösten och vintern som tre vargar började söka föda bland hus och gårdar i byn Homna och omkringliggande byar i Hälsingland.

Läs hela artikeln här…