Lista: Skjutna vargar undersökta – inga spår av tidigare skottskador

Totalt sköts 57 vargar, fördelat på 14 revir, under licensjakten 2023. Nu har Statens veterinärmedicinska anstalt undersökt samtliga vargar – och konstaterar att hälsoläget över lag är gott.

Fällda vargar undersöks av Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Bland annat undersöks hälsostatus, ålder och om det finns spår av tidigare skottskador. Nu är undersökningen av de vargar som fälldes under årets licensjakt klar.