Jakthundsklubbar vill att Kennelklubben blir tydligare i vargfrågan

Ett stort antal specialklubbar för jakthundar kräver i en gemensam motion till Svenska kennelklubbens högsta beslutande organ, kennelfullmäktige, att SKK tar tydligare ställning i vargfrågan.

Kennelfullmäktige äger rum i slutet av september. Då har delegaterna bland mycket annat att ta ställning till en motion från ett stort antal specialklubbar.