Friluftslivet påverkas av sänkt budget: ”Vi är oroliga”

Länsstyrelserna har fått mindre pengar att sköta om naturreservat och vandringsleder med. De minskade anslagen kan försämra skicket på landets naturreservat och vandringsleder.

Budgeten för skötsel av värdefull natur har minskat med 931 miljoner kronor i år jämfört med 2022, vilket är en minskning med 45 procent. Neddragningen har lett till att flera av Sveriges länsstyrelser varnat för konsekvenser för friluftslivet, bland annat i Stockholms län och Jämtlands län.