STF:s avtal går ut – kan påverka fjällstugor i Jämtland

Svenska Turistföreningens avtal för markupplåtelse i Jämtlands- och Härjedalsfjällen går ut vid årsskiftet. Om inget nytt avtal är på plats innan dess riskerar det att hota STF:s fjällstugor och stationer, något som Dagens Nyheter var först att rapportera om.

Länsstyrelsen i Jämtland har sagt upp arrendeavtalet, som bland annat omfattar fjällstationerna Blåhammaren, Sylarna och Helags, med anledning av att de stora mängderna besökare stör rennäringen i området.