Allmänt

Säg adjö till blyhagel

I praktiken är blyhagel förbjudna i många jaktsituationer sedan den 15 februari i år. Som de nya EU-reglerna om förbud mot blyhagel nära våtmarker är utformade så blir det faktiskt…