Norge utreder sänkta rovdjursstammar

Den norska regeringen har gett Miljødirektoratet i uppdrag att utreda om det bör finnas färre vargar och brunbjörnar i landet. Bakgrunden till uppdraget är regeringsöverenskommelsen mellan Arbeiderpartiet och Senterpartiet, Hurdalsplattformen,…