Visar vinden tydligt

Hur vinden drar avgör mycket under jakt. Det vet alla som jagar. Ett blött finger i luften, en tändare eller fint mjöl i en liten bälg är hjälpmedel som alla smygjägare känner till och många använder. Men det finns fler sätt att läsa luftens rörelser, i helt andra verksamheter än jakt. Vem bryr sig till exempel mer om vinddrag än ventilationstekniker?