Hare

Småvilt på tillbakagång

Under 35 år har småviltstammarna i Finland inventerats. De flesta arter visar på minskade bestånd över tid men det finns framför allt en som istället ökat kraftigt under perioden. Finska…