Skyddsjaktsansökan på lodjur avslås

Länsstyrelsen i Dalarnas län har beslutat att avslå ansökan om skyddsjakt på ett lodjur inom Idre sameby i Älvdalens kommun. I stället föreslår myndigheten att renarna ska flyttas.

Det var den 12 april som Idre sameby lämnade in en ansökan om skyddsjakt efter ett lodjur som befinner sig inom samebyns renskötselområde.