Skyddsjaktsansökan på lodjur avslås

Länsstyrelsen i Dalarnas län har beslutat att avslå ansökan om skyddsjakt på ett lodjur inom Idre sameby i Älvdalens kommun. I stället föreslår myndigheten att renarna ska flyttas.

Det var den 12 april som Idre sameby lämnade in en ansökan om skyddsjakt efter ett lodjur som befinner sig inom samebyns renskötselområde.

Läs hela artikeln här…