Regeringen öppnar för fler vapen i garderoben
Ten rifles and shotguns lined up in a hunter's gun case.

Regeringen utvidgar och förlänger den pågåenbde vapenutredningen. Det för att ”förenkla för legala vapenägare som jägare och sportskyttar”

– Det är viktigt att vapenregleringen ses över brett. Därför ger vi nu ett omfattande tilläggsdirektiv till vapenutredningen som baseras på alla tillkännagivanden från riksdagen på det här området. Sammantaget kommer detta att innebära stora lättnader för legala vapenägare som jägare och sportskyttar, utan att göra avkall på grundläggande krav om säkerhet vid hantering av vapen, säger justitieminister Gunnar Strömmer i ett pressmeddelande.