Protest mot utredningsförslag: ”Lämnar svenska hundägare skyddslösa”

Svenska hundägare kan bli lagbrytare om förslaget att ändra statens åtagande från att tillhandahålla veterinärvård till att ge ”veterinär service” går igenom. Det skriver Svenska Kennelklubben i sitt remissvar till en statlig utredning.

Utredningen ”Bättre förutsättningar inom djurens hälso- och sjukvård” vill reducera statens ansvar att ge veterinärvård oavsett tidpunkt på dygnet om det finns djurskyddsskäl. I stället ska det finnas en skyldighet att under nattetid ge veterinär service på telefon, dock endast för lantbrukets djur.