Dovhjort slår nytt rekord

I de vackra bokskogarna på Wrams Gunnarstorp i nordvästra Skåne fälldes i oktober 2022 en frilevande dovhjort som med god marginal slår alla andra tidigare rekord. Hjortar i hägn inräknade.

Den största trofén sedan tidigare var en frilevande dovhjort som fälldes 2019 på Edeby Ripsa utanför Nyköping i Södermanlands län. Den mätte 209,04 poäng. Den skånska hjorten mätte 215,41 poäng!

Läs hela artikeln här…